Bulong cường độ cao nhúng nóng.

Bulong liên kết được nhúng nóng theo yêu cầu khách hàng, nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Trung Quốc...

Xem Tiếp...


Bulong thép (DIN 931)

Bung long liên kết tiêu chuẩn DIN 931, nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Trung Quốc (116)

 

Xem Tiếp...

Logo Đối Tác