Con tán (DIN 934) WB


Con tán tiêu chuẩn DIN 934, nhãn hiệu WB của nhà cung cấp 116...

Chuyên cung cấp các loại Con tán (Ecu) size từ: M8 ~ M36.

Cấp bền (6-8-10...) và theo yêu cầu (Xi trắng, xi màu, nhúng nóng...)


Logo Đối Tác